Metsäpalvelut 

METSÄNOMISTAJILLE


 Puukauppa

     Hakkuiden suunnittelu

     Tarjousten pyytäminen ja vertailu

     Korjuun valvonta

     Metsänkäyttöilmoitukset

Metsänhoitotöiden suunnittelu ja toteuttaminen

     Maanmuokkaus ja uudistusalan raivaus

     Taimet ja siemenet

     Metsänviljelytyöt (istutus ja kylvö)

     Taimikon varhaishoito

     Nuoren metsän hoito

     Energiapuun korjuu

     Kemera-tukihakemukset

Metsätalouden kirjanpito ja veroilmoituksen tekeminen

PALVELUT KIINTEISTÖILLE JA METSÄALAN TOIMIJOILLE

Ongelmapuiden poisto

Tonttien hakkuut ja raivaukset

Puistohakkuut

Sähkölinjojen raivaus ja reunapuiden poisto

Hakkuukoneen avustaminen kaatotyössä