Palvelut yksityisteille

Tieisännöinti kokonaispalveluna

     Tienhoitotöiden teettäminen ja tiekunnan hallintopalvelupaketti

Tiekunnan hallintopalvelupaketti

     Kokousvalmistelut, kokouskutsujen laatiminen ja postitustyö

     Kokoukseen osallistuminen ja pöytäkirjan laatiminen tarvittaessa

     Talousarvion laadinta

     Maksuunpanoluettelo

     Tiemaksujen laskutus ja mahdolliset perintätoimet

     Tiekunnan laskujen maksaminen ja pankkitilin hoito

     Kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen

     Osakasrekisterin ja yksikkölaskelman ylläpito

     Kunnan avustuksen hakeminen

Uuden yksikkölaskelman laatiminen

Perusparannusten suunnittelu, toteutuksen kilpailutus ja valvonta sekä rahoitushakemukset